Ψηφιακά εργαλεία για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η επιχείρηση σας απασχολεί από 1 έως 250 εργαζόμενους;

Επωφεληθείτε από το Πρόγραμμα

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

με επιδότηση 90%

Γιατί τα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ είναι σημαντικά για την επιχείρησή σας

Μέσω του Προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ, μπορείτε να ενισχύσετε την επιχείρησή σας, προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσει την παραγωγική, εμπορική και διοικητική της λειτουργία

 • αναβαθμίσει τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγει νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)

 • ψηφιοποιήσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου

 • αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα;

Πώς θα επωφεληθείτε από την επιδότηση;

Τα προϊόντα μας

TMS Iasis

Εφαρμογή Desktop

TMS Iasis Cloud

Η Online εκδοση της εφαρμογής TMS Iasis

FAQ

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη
εργασία):

Κατηγορία

ΕΜΕ
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)

1

0,01
ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

2

10
ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ

3

25
ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

4

40
ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

Για την επιβεβαίωση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.3 της Πρόσκλησης.

1. Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης, που επιβεβαιώνει την ταυτότητά της.

2. Μεταβαίνει σε ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώριση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών.

3. Εφόσον ο έλεγχος των διαπιστευτηρίων είναι επιτυχής, ο χρήστης
εισέρχεται για πρώτη φορά στο σύστημα και ξεκινά η διαδικασία δημιουργίας της Αίτησης Επιχορήγησης.

4. Για την ολοκλήρωση και υποβολή της αίτησης, ο χρήστης καλείται να
δηλώσει και να επιβεβαιώσει τον αριθμό ενός προσωπικού κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα είναι και το μέσο επικοινωνίας και αποστολής των επιταγών (vouchers) σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Ο εξοπλισμός desktop και laptop δεν επιδοτείται.

Κατηγορία 1: (1-5 και 6-10 εργαζόμενοι)

 • Αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022
 • Εκτέλεση προγράμματος, Χρήση Vouchers μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Κατηγορία 2, 3, 4: (11 έως 250 εργαζόμενοι)

 • Αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022
 • Εκτέλεση προγράμματος, Χρήση Vouchers μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)


Ονομαστική Αξία Voucher(s)
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ

€ 900

€ 1.000

90%

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

€ 1.800

€ 2.000

90%

10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ

€ 3.600

€ 4.000

90%

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ

€ 5.400

€ 6.000

90%

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ

€ 9.000

€ 10.000

90%

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

€ 10.800

€ 12.000

90%

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ

€ 13.500

€ 15.000

90%

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

€ 18.000

€ 20.000

90%

Ναι, με μία επιταγή (voucher) μπορείτε να προμηθευτείτε πολλαπλά προϊόντα που θα τιμολογηθούν όλα μαζί, σαν μία συνολική λύση σε ένα τιμολόγιο.

Ναι, ωστόσο θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι δεν αυξάνεται η μέγιστη ονομαστική αξία του Voucher που διαθέτετε.

Η εξόφληση της Ιδίας Συμμετοχής θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα (web banking, εταιρική χρεωστική ή πιστωτική κάρτα), από επαγγελματικό λογαριασμό της ωφελούμενης επιχείρησης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ;

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί μας, για περισσότερες λύσεις αλλά και προσφορές ειδικά για τις δικές σας ανάγκες.

210 6108821

Δημ. Καμπούρογλου 36, 115 25 Αθήνα